Loading

1. Pojetí vyučovacího předmětu

alternativní učební osnova pro učební a studijní obory SOŠ a SOU, které nemají zeměpis jako odborný vyučovací předmět (minimálně 2 – 3 hodiny týdně)

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 14. 6. 1999, čj 23 093/99-22, s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkemVyučovací předmět zeměpis je koncipován jako povinný, ale také zároveň jako výběrový
nebo volitelný všeobecně vzdělávací předmět s průpravnou funkcí směrem k odborné složce vzdělávání. Učivo předmětu zeměpis navazuje na poznatky, které žáci získali na základní škole.

Obecným cílem vzdělávání ve vyučovacím předmětu zeměpis je poskytnout žákům
takový souhrn kompetencí, tj. vědomostí, dovedností a postojů, které jsou potřebné pro jejich praktické uplatnění v běžném životě a zároveň podporují a doplňují kompetence, osvojované v dalších, zejména odborných vyučovacích předmětech.

Žádné komentáře:

Okomentovat