Loading

2.3. Krajina a životní prostředí

Základní učivo:
Specifikace pojmů: krajina, příroda, prostředí, přírodní porostředí, životní prostředí,
ekologie, ekologický, environment, environmentální, environmentalistika.
Krajina, vlastnosti krajin, složky krajin, krajinotvorní činitelé a procesy.
Typy krajin. Přírodní krajiny. Kulturní krajiny. Funkce kulturních krajin.
Příroda. Přírodní prostředí. Životní prostředí lidské společnosti a jeho složky.
Působení prostředí na člověka a lidskou společnost. Vliv prostředí na lidské osídlení.
Vlivy lidské společnosti na krajinu a na životní prostředí. Narušování a ovlivňování
složek přírodní sféry lidskou činností. Kladné příklady lidských vlivů na krajinu a na
životní prostředí.

Doporučené rozšiřující učivo:
Úsilí o chranu a rozvoj životního prostředí lidské společnosti:
- trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti jako zásadní program mezinárodní ekologické respektive environmentální politiky,
- nástroje k ochraně a rovoji životního prostředí,
- cíle a zásady moderní ochrany přírody,
- ekologické přístupy a chování každého člověka v životním prostředí,
- státní ekologická a environmentální politika a hlavní instituce,
- nevládní ekologické organizace a iniciativy,
- školní projekt s regionální ekologickou tematikou.

Žádné komentáře:

Okomentovat