Loading

2.7. Význam zeměpisu a jeho současné úkoly v denní praxi

Základní učivo:
Specifikace pojmů: zeměpis, geografie, geograf.
Význam zeměpisu pro poznávání světa a prostředí, které nás obklopuje:
- praktický užitek zeměpisných znalostí v každodenním životě jednotlivce a společnosti,
- uplatnění geografie v praxi v jednotlivých hospodářských a technických oborech a profesích,
- spolupráce geografů a integrace geografie s ostatními vědeckými obory.

Doporučené rozšiřující učivo:
Školní zeměpisné projekty: konkrétní nebo simulované příklady úkolů, které řeší geografové v praxi nebo při nich významně spolupracují.

Žádné komentáře:

Okomentovat