Loading

2.6. Zeměpis cestovního ruchu

Základní učivo:
Rekreace a cestovní ruch jako součást činností sféry služeb.
Podmínky a předpoklady cestovního ruchu.
Přírodní předpoklady cestovního ruchu.
Společenské předpoklady cestovního ruchu, vybavenost oblastí cestovního ruchu.
Praktické zásady a činnosti při přípravě, organizaci a realizaci výletů, cest, exkurzí a rekreačních pobytů.
Příprava turistických map, turistických průvodců a cestovních itinerářů.
Praktické činnosti s autobusovýmí a železničními jízdními řády, orientace v letových řádech leteckých společností, vyhledávání optimálních spojů a přestupů.
Praktická orientace a manipulace s jízdními, cestovními a jinými mezinárodními doklady pro cestování (jízdenky, místenky, cestovní pasy, platební karty, pojistné, řidičské, zdravotní a hygienické dokumenty respektive doklady).

Doporučené rozšiřující učivo:
Územní rozmístění oblastí cestovního ruchu:
- oblasti cestovního ruchu v České republice,
- hlavní oblasti cestovního ruchu v Evropě,
- mimoevropské hlavní oblasti cestovního ruchu.

Žádné komentáře:

Okomentovat