Loading

2.5. Místní oblast (region) a její postavení v České republice

Základní učivo:
Specifikace pojmů: sídlo, obec, oblast, region, samospráva obcí, územní organizace státní
správy (okresy a vyšší územně správní celky – kraje).
Geografická poloha obce v místní oblasti (v místním regionu), geografická poloha
místního regionu v České republice.
Přírodní poměry v místním regionu.
Sídelní a hospodářská organizace místního regionu.
Životní prostředí v místním regionu.

Doporučené rozšiřující učivo:
Společenská a kulturní specifikace místního regionu, kulturní zeměpis:
- počátky osídlení místního regionu,
- hlavní historické etapy v životě místního regionu a jejich odraz v prostředí,
- významné historické a kulturní události, památky a osobnosti,
- historická a současná struktura obyvatelstva a osídlení, tendence,
- svědectví zašlých časů: život na venkově a ve městech, místní kultura, tradice, zvyky a zajímavosti,
- současný život na venkově a městech, bydlení, životní styl, kontrasty, tendence,
- hospodářská struktura, specializace a organizace místního regionu, historie, vývoj, prognóza,
- doprava, služby a cestovní ruch v místním regionu,
- sběratelství a dokumentace života v regionu,
- školní zeměpisný projekt k některému z uvedených témat.

Žádné komentáře:

Okomentovat