Loading

2.4.Praktický zeměpis, zeměpisná cvičení a pozorování v přírodě, zeměpisné exkurze

Základní učivo:
Orientace v krajině a praktická topografie: praktické činnosti s mapami, s kompasem a
buzolou, s azimutem, určování vlastního stanoviště, určování význačných orientačních
bodů a orientačních linií v terénu, určování světových stran náhradními metodami, odhad
vzdáleností a výšek objektů v terénu, náčrty, nákresy, pochodové značky, turistické
značky.

Doporučené rozšiřující učivo:
Zásady pobytu, pohybu a přežití ve volné přírodě, základy turistiky a táboření:
- základní principy pobytu a pohybu ve volné přírodě,
- základní principy tepelné ochrany proti vlhkosti a proti větru,
- prostředky k zajištění energie (potravy),
- prostředky k zajištění bezpečnosti,
- prostředky k zajištění transportu,
- výzbroj, výstroj, údržba výstroje a výzbroje,
- prostředky k dokumentaci pobytu a pohybu v krajině,
- vedení skupiny a aspekty psychické odolnosti, příprava na akci,
- zásady táboření a bivakování,
- činnosti za pochodu, přesunu, jištění a bezpečnost, smluvené signály,
- subjektivní a objektivní příčiny chyb a nehod, poučení z nich,
- základy navigace v terénu krajiny, hodnocení a prognózy počasí,
- hygiena a první pomoc,
- ekologická likvidace odpadů,
- základní pravidla přežití v extrémních situacích,
- zásady pěší turistiky,
- příprava orientačního běhu,
- zásady praktické cykloturistiky,
- zásady vodní turistiky,
- školní zeměpisný projekt k některému z uvedených témat.

Žádné komentáře:

Okomentovat